အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးႏွင့္ အစိုးရ အရာရွိၾကီးမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

Written by  //  February 21, 2015  //  UMFCCI News  //  No comments

ၿပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္သို႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး Ms. Nirmala Sitharaman ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ သံအမတ္ၾကီး Mr. Gautam Mukhopadhaya အပါအဝင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအစိုးရ အရာရွိၾကီး ( ၅ ) ဦးပါအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

10989165_532917823515729_6460933621881296894_n

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ စီးပြားကူးသန္းဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းေအာင္၊ ဒုတိယဥကၠဌမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း၊ ဦးသိန္းဟန္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလး၊ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမ်ိဳးသန္႔၊ ဦးဆန္းလင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

10996593_532904203517091_259778641938082207_n

ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔အၾကား ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈတိုးျမွင့္ေရးကို ေရွးရႈ၍ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဲမ်ိဳးစံုတင္ပို႔မႈတုိ႔ကို ပိုမိုထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈ ျမန္ဆန္ထိေရာက္ေစမည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ ကုန္သြယ္မႈတြင္ အဓိကက်သည့္ ေငြေပးေခ်မႈ လ်င္ျမန္ေစေရး အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ အေျခခံေဆာက္အအံု၊ ေနစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးက႑၊ သတင္းအလက္အလက္ႏွင့္နည္းပညာ၊ Software Development က႑တို႔၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈျမွင့္တင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ေရးကိစၥမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ႏွစ္ဖက္အၾကံေပး ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

11006481_532904333517078_7459253520309876906_n

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm