အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ (SME) ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ျမင္လာဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး ရရွိဖို႔ လိုအပ္သလို၊ ရရွိလာတဲ့ အရင္းအႏွီးကို စနစ္တက်နဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔လည္း အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။

Written by  //  February 27, 2018  //  UMFCCI Election  //  No comments

 

ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာ့ SME ေတြ ကို အားေပးႏိုင္ဖို႔ေရာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတည္ေထာင္ခ်င္သူေတြကိုပါ အားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ပညာေပး အစီအစဥ္ေတြ အေရးတၾကီးလိုအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။
ပညာေပး အစီအစဥ္ေတြကို လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ‘အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ’ နဲ႔ Myanmar Business Executives အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္း အသင္းခ်ဳပ္အေဆာက္အဦမွာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
ေဆြးေႏြးရာမွာ SME ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ စီမံခန္႔ခဲြမႈ နဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြ၊ ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ အသိပညာေပး အစီအစဥ္ေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကနဦး သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။


ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြကို မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြအထိပါ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ျပီး၊ SME စီးပြားေရး အၾကံေပးလုပ္ငန္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြကို စတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မၾကာမီကာလအတြင္းမွာ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ကို ေရးထိုးၾကမွာပါ။
Myanmar Business Executives ဟာ MBA ဘြဲ႕ရသူမ်ား စုစည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ ၁၂၀ ေက်ာ္ ပါဝင္တဲ့ Myanmar Business Executives ဟာ လက္ရွိမွာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပညာေပး အစီအစဥ္ေတြအျပင္၊ လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

 
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm