ဥေရာပသမဂၢ၏ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရး (GSP/EBA) ဆိုင္ရာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Written by  //  December 22, 2018  //  Press Releases, UMFCCI News, Uncategorized  //  No comments

၂၀၁၈ခုနစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ 
Belgium ႏုိင္ငံ ၊ Brussels ၿမိဳ႕

 

Download (PDF, 83KB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm