ဥေရာပသမဂၢ၏ ကုန္သြယ္မႈအထူးအခြင့္အေရး (GSP/EBA) ဆိုင္ရာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ (ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္) ထုတ္ျပန္ခ်က္

Written by  //  December 24, 2018  //  Publications, Seminars, UMFCCI News

၂၀၁၈ခုနစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ 
Belgium ႏုိင္ငံ ၊ Brussels ၿမိဳ႕

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္သည္

Belgium ႏုိင္ငံ၊ Brussels ၿမိဳ႕
ျမန္မာသံရံုးမွ စီးပြားေရးသံမွဴး ဦးတင့္ေဇာ္ညြန္႔ ႏွင့္အတူ ၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ ၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၃း၀၀ နာရီ မွ ၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္ထိ ဥေရာပေကာ္မရွင္၊ ကုန္သြယ္ေရးဌာနရံုးခ်ုဳပ္ (Charlemagne Building) ၌ ကုန္သြယ္ေရးဌာန (Directorate-General For Trade) ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈေရးရာဌာန (Directorate-General For Employment, Social Affairs and Inclusion) တို႔မွတာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ Generalized System of Preferences (GSP/EBA) ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အျပည့္အစုံကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)

Download (PDF, 380KB)

Download (PDF, 613KB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by