ေရႊ ဗဟိုေစ်းကြက္ႏွင့္ တန္ဖိုးျမွင့္ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္ တည္ေထာင္ႏိုင္ေရး ပုဂၢလိကက႑မွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အၾကံျပဳ

Written by  //  June 23, 2017  //  Monthly Vice-Presidential Meetings  //  No comments

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၃

ျမန္မာ့ ေရႊထည္ႏွင့္ ေရႊထည္လက္ဝတ္ရတနာ အေရာင္းအဝယ္က႑ တြင္ အာမခံစနစ္၊ ဘဏ္စနစ္မ်ား အသံုးျပဳႏို္င္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈျဖင့္သာလည္ပတ္ေနျပီး၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္မႈ ကိန္းဂဏာန္း မရရွိျခင္းေၾကာင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ရာတြင္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ယေန႔က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သတၱမအၾကိမ္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပသည္။

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ တည္ျငိမ္ေစရန္ ေရႊလုပ္ငန္းက႑မွ ထိန္းညွိရန္ ခက္ခဲျပီး၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမွလည္း ကာကြယ္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္းနွင့္ ျမန္မာ့ေရႊလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ ဘဏ္မ်ား၊ အာမခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ေသာ ခုိင္မာျပီး စနစ္က်သည့္ ေရႊ ဗဟိုေစ်းကြက္အား တည္ေထာင္သင့္ေၾကာင္း ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းက တင္ျပခဲ့သည္။

သို႔မွသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အာမခံႏွင့္အတူ လြယ္ကူစြာ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ေရႊလုပ္ငန္းက႑အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြေၾကးတည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈထိန္းညွိ ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ပါ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းက အၾကံျပဳခဲ့သည္။

ေရႊလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ ေရႊထည္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ာအား တံဆပ္ေခါင္းကပ္၍ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ယူျခင္းမွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ္လည္း၊ ကုန္ၾကမ္းျဖစ္သည့္ မီးလင္းေရႊတံုးေရႊခဲမ်ား အေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ယူရန္မွာ ခက္ခဲေနသျဖင့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္မ်က္က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးရုံးမူက ႏုိင္ငံတကာနွင့္ ယွဥ္ျပဳိင္ႏုိင္စြမ္းရွိ၍ လြတ္လပ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ဆိုင္ရာ ပို႔ကုန္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ အေကာက္ခြန္နႈန္းထားမ်ား အလြန္ျမင့္မားသည့္အတြက္ တရားမဝင္ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ တင္သြင္းေနမႈမ်ား ၾကီးထြားေနသျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒနွင့္ အညီ အေကာက္ခြန္ နႈန္းထားမ်ား ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေရႊလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ျပင္ဆင္ေရးအား ဝန္ၾကီးအဖြဲ႕အတြင္း ေဆြးေႏြးျပီးျပီျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္သို႔မၾကာမီ တင္ျပေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ေရႊဗဟိုေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဖက္က စီမံခ်က္အား တင္ျပေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ေျဖၾကားခဲ့သည္။


“ေရႊေစ်းကြက္ၾကီးလုိဘဲ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေစ်းကြက္ၾကီးျဖစ္ဖို႔ ျပခန္းလုပ္ျပီးမွ ေရာင္းမဲ့အစား ေတာက္ေလွ်ာက္ေရာင္းနို္င္ေအာင္လို႔ သက္ဆိုိင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနေတြနဲ႔ ညွိနႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ လည္းရွိေနရမယ္၊ သင့့္ေတာ္တဲ့ေနရာမွာ လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈလည္း ရွိေနရမယ္၊ ကုန္ၾကမ္းကို မိမိတုိ႔တို္င္းျပည္မွာပဲ အေခ်ာထည္ျပန္လုပ္ရင္ Value Added ျဖစ္သြားျပီ၊ ဒါဆို Export လုပ္မယ္၊ ဒီအတြက္ သယံဇာတျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးနွင့္ ညွိပါမယ္၊ ေရႊေစ်းကြက္အလားတူပဲ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေစ်းကြက္ေတြရရွိေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ဆက္လက္ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm