ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (၂၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစုံညီ အစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္ ေန႕ရက္ႏွင့္ ေနရာေျပာင္းလဲျခင္း

Written by  //  July 29, 2014  //  UMFCCI News  //  No comments

၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)၏ (၂၃)ႀကိမ္ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစုံညီ အစည္းအေဝးကို မူလစီစဥ္ခဲ့သည့္ ေန႕ရက္ႏွင့္ ေနရာအစား ေအာက္ပါ အတုိင္း ျပင္ဆင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထပ္မံအသိေပး ေၾကညာအပ္ပါသည္။

က်င္းပမည့္ ေန႕ရက္ – ၁၂.၈.၂၀၁၄ (အဂၤါေန႕)
က်င္းပမည့္ အခ်ိန္ – မြန္းလဲြ ၁၃း၃၀ နာရီ (၁၃း၀၀ နာရီ အေရာက္ေနရာယူပါရန္)
က်င္းပမည့္ ေနရာ – အမ်ဳိးသားဇာတ္ရုံ၊ ၿမိဳ႕မေက်ာင္းလမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၂။ ေနရာထုိင္ခင္း အဆင္ေျပစြာ ႀကိဳတင္စီစဥ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တက္ေရာက္ၾကမည့္ အသင္းသားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ၉.၈.၂၀၁၄ ရက္ (စေနေန႕) မြန္းလဲြ ၁၂း၀၀ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ရုံး တည္ရွိရာ အမွတ္ (၂၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (ဖုန္းနံပါတ္ ၂၁၄၃၄၄ မွ ၂၁၄၃၄၉ အထိ၊ လုိင္းခြဲနံပါတ္ ၁၃၁၊ ဖက္စ္နံပါတ္ ၂၁၄၄၈၄ ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ membership10@gmail.com) သုိ႕ ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္း ႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm