ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲက်င္းပရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း

Written by  //  July 25, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election, UMFCCI News  //  No comments

၁၃-၇-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏ အလုပ္အမႈေဆာင္နွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ စုံညီအစည္းအေဝး (အ-၁၄/၁၃-၁၆) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၆-၂၀၁၉ ခုနစ္ အမႈေဆာင္သက္တမ္းအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕နွင့္ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ (စေနေန႕)တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ အမွတ္(၂၉) ရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ မဂၤလာ ခန္းမ၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကို အသင္းခ်ဳပ္သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း၊ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတုိ္င္း စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္-

final

Final 2

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm