“ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း ၂၀၁၇ စာအုပ္ ျပင္ဆင္ထုတ္ေ၀မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ HS 2012 မွ HS 2017 သို႔ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သည့္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ ” သို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း။

Written by  //  August 18, 2017  //  Seminars  //  No comments

၁။ အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္း ၂၀၁၇ အား အတည္ျပဳက်င့္သံုးျခင္းမျပဳမီ ျမန္မာ့အေကာက္ခြန္ႏႈန္းစာရင္းစာအုပ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ H.S 2012 မွ H.S 2017 သို႔ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သည့္အခ်က္မ်ားအား ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္-

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ – ၂၁.၈.၂၀၁၇ ရက္ (တနလၤာေန႔)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – ေန႔လည္ ၁၄း၀၀ နာရီမွ ၁၆း၀၀ နာရီအထိ
က်င္းပမည့္ေနရာ – ဒုတိယထပ္၊ မဂၤလာခန္းမ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊
မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားမွတက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ တက္ေရာက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္းကို ၂၁.၈.၂၀၁၇ ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ အေကာက္ ခြန္ဦးစီးဌာန Ph: 09-459360900, Email: myanmarhssection@gmail.com

သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကား ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm