ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ာမနီသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

Written by  //  January 16, 2015  //  UMFCCI News  //  No comments

website

ဇန္နဝါရီ ၁၅၊၂၀၁၅ – ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ာမနီသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Weber Lortsch ႏွင့္ Economic Counsellor Ms.Ahrens တို႔သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ရက္ေန႕ မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ အသင္းခ်ဳပ္ရံုးသို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ဦးဝင္းေအာင္၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လဆန္း၌ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ပာန္းဘတ္(ဂ္)ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဂ်ာမနီ-ျမန္မာစီးပြားေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက႑မွ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ာမနီ-ျမန္မာ စီးပြားေရးအသင္းအား ဖြင့္လွစ္သြားႏိုင္ေရး ကိစၥတို႔ကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm