ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတအစည္းအရံုး(ဗပာို)မွ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားအတြက္ လာေရာက္လွဴဒါန္း

Written by  //  August 14, 2015  //  UMFCCI News  //  No comments

ၾသဂုတ္ ၁၄၊၂၀၁၅။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂီတအစည္းအရံုး (ဗပာို)၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဂီတအစည္းအရံုးမ်ား၊ ေတးသံသြင္းဆိုင္မ်ား၊ ဂီတေလာကသားမ်ား စုေပါင္းပါဝင္လွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြ သိန္းတစ္ရာ့ေျခာက္ေသာင္းက်ပ္တိတိႏွင့္ အဝတ္အထည္ အိတ္ေပါင္း ၈၉အိတ္၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အစားအေသာက္ ေကာ္ပံုးႀကီး (၃)ပံုး၊ ဒန္အိုး (၁)အိတ္၊ မုန္႔ေျခာက္ႏွင့္ ေခါက္ဆြဲ (၁)အိတ္၊ေရသန္႔ (၂၁)ကဒ္၊ ဆန္ (၃)အိတ္ တို႔ကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း၊ ေဒါက္တာမ်ဳိးသက္၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမိုးျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္တို႔က လက္ခံေပးခဲ့ပါသည္။

1

2

3

4

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm