ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဘရာဇီးသံအမတ္ၾကီးမွ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ထံ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ

Written by  //  January 26, 2018  //  UMFCCI News  //  No comments

ဇန္နဝါရီ ၂၆
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဘရာဇီးသံအမတ္ၾကီး H.E Mr. Antonio J.M. de Souza e Silva သည္ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းထံသို႔ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။
ေတြ႔ဆုံစဥ္ နွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈတိုးျမွင့္ေရး၊ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရးနွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရး ၊ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား နွင့္ စီးပြားေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ေရး တုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
Brazil- Myanmar Chamber of Commerce နွင့္ အသင္းခ်ဳပ္တို႔အၾကား ကုန္သြယ္မႈ နွင့္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ တိုးျမွင့္ေရး တို႔အတြက္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ကို ေရးထုိးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ နွင့္ အတူ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး၊ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြ နွင့္ သစ္သီးဝလံ၊ပန္းမန္နွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm