ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္နႈတ္ဆက္

Written by  //  October 3, 2018  //  UMFCCI News  //  No comments

 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E Mr.Jukr Boon-Long သည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သံအမတ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျပီးဆုံး၍ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ရာ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒

ဦး

းေဇာ္မင္းဝင္းအား ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ နႈ

တ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

နွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈဆက္လက္ျမွင့္တက္ေရး၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ တုိးျမွင့္ေရးနွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား ထပ္မံတုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္ေရး တုိ႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ နွင့္အတူ 

ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြတို႔ တက္ေရာက္နႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm