ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel နွင့္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ားျမွင့္တင္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြး

Written by  //  February 14, 2019  //  UMFCCI News  //  No comments

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Scot Marciel သည္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းနွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈျမွင့္တင္ႏုိင္ေရး လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

သံအမတ္ႀကီးမွ အေမရိကန္ ရင္းနွီးရင္းျမွဳပ္နွံမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံလုိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ႏုိင္ေရး ၊နားလည္တတ္ကၽြမ္းႏုိင္ေရးနွင့္ အျခားေသာက႑ရပ္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးတို႔အတြက္ အေမရိကန္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေစလႊတ္ေပးႏုိင္ေရးနွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဇြန္လတြင္ ဝါရွင္တန္ဒီစီျမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ USA Investment Summit သို႔ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ေရး ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကက႑ဖက္မွလည္း အားေကာင္းေသာစီးပြားေရးက႑မ်ား ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္ထားပါေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ပညာေရးကိုလည္း လာေရာက္ေစလိုပါေၾကာင္း ၊ အေမရိကန္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တိုင္းျပည္သို႔ လာေရာက္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံ ေစလုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒နွင့္အတူ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသိန္းဟန္၊ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလး၊ ဦးေသာင္းတင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုး၊ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဒဝ နွင့္ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

သံအမတ္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲအျပီးတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ စာၾကည့္တုိက္သို႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm