ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ Invest Myanmar Summit 2019 ပထမေန႔ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

Written by  //  February 7, 2019  //  UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး Invest Myanmar Summit 2019 ပထမေန႔ကုိ ဇန္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆုိပါ Summit သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး Summit ၌ ျပသထားသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း project မ်ားကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ ရႈ႕ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ Summit သည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားက ၄င္းတုိ႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ ရွိေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္္ျပသျခင္းျဖစ္သလုိ အစုိးရႏွင့္ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝန္းသုိ႔ အသိေပးတင္ျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

Invest Myanmar Summit 2019 ပထမေန႔တြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၊ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၊ ကရင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔မ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႔၏ ေဒသမ်ား တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Summit သုိ႔ တက္ေရာက္သူမ်ား အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၾကသည္။

 

ထုိ႔အတူ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔တုိ႔ကလည္း သက္ဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

 

Summit တြင္ စစ္ကုိင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခရုိင္တြင္တည္ေဆာက္ မည့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္း ၃၅၀ တန္ဖုိးရွိေသာ သၾကားစက္ရုံံႏွင့္ ၆၀ မဂၢါဝပ္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားစက္ရုံပေရာဂ်က္အတြက္ Grate Wall Food Stuff ကုမၸဏီႏွင့္ Hongkong International Sugar Engineering ကုမၸဏီတုိ႔အၾကား နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာ (MoU) ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm