ျမန္မာႏွင့္ ခ်က္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တိုင္သစ္အျဖစ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ခ်က္ကုန္သည္မ်ားအသင္းတို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုး

Written by  //  February 28, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးက႑ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မွတ္တိုင္သစ္အျဖစ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ခ်က္ကုန္သည္မ်ားအသင္း (Czech Chamber of Commerce) တို႔၏ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးပြဲႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Chatrium ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကို ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး H.E. Lubomír Zaorálek တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံသံအမတ္ၾကီး H.E. Jaroslav DOLEČEK ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းေအာင္၊ ဒုတိယ ဥကၠဌမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးႏွင့္ ဦးျမဟန္၊ Nikkei Asian Review မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Ms. Gwen Robinson ႏွင့္ ခ်က္-ျမန္မာႏွစ္ဖက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဦးေရ (၅၀) ဝန္းက်င္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး H.E. Lubomír Zaorálek အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ခ်က္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ယခုအၾကိမ္သည္ ဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ျပီး စီးပြားေရးလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ရင္ဆိုင္နိုင္ရန္အတြက္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံမွလည္း ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးမွ ၾကိဳဆိုနႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေခတ္သစ္ကာလတြင္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏိီမ်ားအား ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွလည္း ကူညီပံ့ပိုးရန္ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ အစီအစဥ္အရ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ခ်က္ကုန္သည္မ်ားအသင္းတို႔အၾကား ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကက႑မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစေရးတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ကို အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးႏွွင့္ ခ်က္ကုန္သည္မ်ားအသင္း ဒုတိယ ဥကၠဌ Mr. Borivoj Minar တို႔က ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ဝိုင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို “Debating Business Opportunities and Myanmar’s Economy” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္က်င္းပရာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခိုင္ႏြယ္၊ ခ်က္ကုန္သည္မ်ားအသင္း ဒုတိယ ဥကၠဌ Mr. Borivoj Minar, Nikkei Asian Review မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ Ms. Gwen Robinson ႏွင့္ Deloitte မွ Country Managing Partner ဦးစိုးဝင္းတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိ္န္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳသင္ခန္းစာမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ႏွစ္ဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံု မိတ္ဆက္ေန႔လည္စာစားျခင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္မႈနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာနည္းပညာ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားပါဝင္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

1

2

4

5

6

7

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm