၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ – ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ – ၂၀၁၅ ” က်င္းပမည့္ကိစၥ။

Written by  //  October 24, 2015  //  Exhibition News, Trade Fairs and Exhibitions, UMFCCI News  //  No comments

တရုတ္ျပည္သူသမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ က်ယ္ေဂါင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္ျပကြင္းတြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ မွ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ၊ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ “(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ-၂၀၁၅” ျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုန္သည္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ပါဝင္ျပသႏိုင္ပါရန္ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ ရည္ညြန္းခ်က္ပါစာျဖင့္ ေပးပို႔ ဖိတ္ၾကားလာပါသည္။
အဆိုပါျပပြဲတြင္(၃×၃)စတုရန္းမီတာ ျပခန္း(၁)ခန္းလွ်င္ တရုတ္ယြမ္(၁၅၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းေပးေခ်ရ မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပခန္း (၃၀) အခမဲ့ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ျပခန္း ခြဲေဝျခင္းကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါျပပြဲသို႔ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အသင္းသားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ျပသလိုပါက ပူးတြဲပါ Application Form တြင္ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ၿပီး Soft Copy ျဖင့္ ၃၀.၁၀.၂၀၁၅ ရက္ (ေသာၾကာေန႕) ေနာက္ဆံုးထား၍ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ E-mail:moctradefair@ gmail.com, Tel: 067-430128, Fax: 067-430128 ႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္ ျပပြဲဌာနစိတ္ Phone: 214344~49 Ext: 301, E-mail:ma@umfcci.com.mm သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ႏိုင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကား ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm