၂၀၁၆ခုနွစ္အတြင္း ICVEX မွ က်င္းပမည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား၌ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နွင့္ ICVEX Co.,Ltd တို႔ နားလည္မႈ စာခႊ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး

Written by  //  February 29, 2016  //  MOUs, Trade Fairs and Exhibitions, UMFCCI News  //  No comments

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၉၊၂၀၁၆
၂၀၁၆ခုႏွစ္ အတြင္း ICVEX ကုမၸဏီမွ က်င္းပမည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား၌ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္ေစေရးအတြက္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၂၉ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂:၃၀ တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႔နွင့္ ICVEX Co.,Ltd ၏ Managing Director Ms. Nucharin Paradeevisut တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားအၾကား စီးပြားေရးနယ္ပယ္တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ရန္နွင့္ ျမန္မာႏုိုင္ငံ၌ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးတက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာနည္းပညာမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံၿဖိဳးႏို္င္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ နားလည္မႈစာခၽႊန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္
1

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm