၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒႏွင့္အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒရွင္းလင္းပြဲ သို႔တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  March 22, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒရွင္းလင္းပြဲကို အသင္းခ်ဳပ္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ အသင္းသားမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္လာေရာက္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္-

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ – ၃၀.၃.၂၀၁၆ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)

က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – ေန႔လည္ ၁၃း၀၀ နာရီ

က်င္းပမည့္ေနရာ – ပထမထပ္၊ မဂၤလာခန္းမ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊

မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္း မ်ား၊ အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ တက္ေရာက္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္းကို ၂၈.၃.၂၀၁၆ ရက္ (တနလၤာေန႔) ေနာက္ဆံုးထား၍ ဤအသင္းခ်ဳပ္ အသင္းသားေရးရာဌာန Ph:01-2301562, 01-2314344~49 Ext:118,301,140 Fax; 2314484 (သို႔) Email:ma@umfcci.com.mm သို႔ ေပးပို႔ေပးႏိုင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကား ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Download (PDF, 1.19MB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm