၂၀၁၆-၂၀၁၉ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေက္ာမတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား စာရင္း Download

Written by  //  September 20, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election, UMFCCI News  //  No comments

Download ရယူႏိုင္ပါျပီ
*************************
၂၀၁၆-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ခံ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေက္ာမတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား စာရင္းကို PDF File အမ်ိဳးအစားျဖင့္ ေအာက္တြင္ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားစာရင္း
************************

Download (PDF, 127KB)

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားစာရင္း
*************************

Download (PDF, 86KB)

စီမံခန္႔ခြဲမႈေက္ာမတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားစာရင္း
************************

Download (PDF, 65KB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm