ႏိုင္ငံတကာ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္း ႏွင့္ ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား

ဇြန္ ၂၄ Myanmar Event Park တြင္ ျပသခဲ့သည့္ 5th Myanmar Int’l Textile & Garment Industry Exhibition သို႔
လာေရာက္ျပသခဲ့သည့္ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီ မွသည္ အိႏိၵယႏွင့္ ထုိင္း စသည့္
ႏိုင္ငံတကာ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္း၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ နည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳစုတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသျဖင့္ စိတ္ဝင္စားသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုပါဝင္ေသာ Pamphlet မ်ားႏွင့္ Brochure မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဝင္ေရာက္ ေလ့လာဖတ္ရႈ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Tokai Industrial Sewing Machine Co, ltd. မွ ထုတ္လုပ္သည့္ TAJIMA အမွတ္တံဆိပ္ Multi-headed Automatic Embroidery စက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ပန္းထိုးေခါင္း ဆယ္ေခါင္းမွသည္ ေခါင္း သံုးဆယ္အထိပါဝင္သည့္ စက္မ်ိဳးစံုကို မွာယူတင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
SEDI Company Ltd
TAJIMA Myanmar Service Center
ဖုန္း – ၀၁- ၅၀၃၃၆၉, ၀၁- ၅၂၇၇၈၃
ေမးလ္ – tajimamyanmar@gmail.com

Download (PDF, 4.56MB)

အီတလီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Airjet Weaving ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္တင္ပို႔လ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Dealer ကုမၸဏီတစ္ခု ရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
Mr. Cristiano Capitanio
Sales Manager
cristiano.capitanio@itemagroup.com
Website – Itemagroup.com

Download (PDF, 15.84MB)

အီတလီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ လုပ္ငန္းသံုး Stitching,Pressing, Laundary ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
MACPI
www.macpi.com
info@macpi.com

Download (PDF, 10.94MB)

ကိုရီးယားႏိုင္ငံထုတ္ လုပ္ငန္းသံုး အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သည့္ Chalk Marker Pen မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

Rabbit Chalk
rabbitchalk@hotmail.com
www.rabbitchalk.com

Download (PDF, 2.88MB)

မေလးရွားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းထားသိုသည့္ စင္မ်ိဳးစံု် ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
Eonmetall
၅/၄ စုေပါင္း သုဝဏၰ၊ သံသုမာလမ္း
သကၤန္းကၽြန္း၊ ရန္ကုန္။
၀၁ – ၅၇၇၇၃၀

EONRACK Racking Malaysia

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ AATPR Industry Co,ltd ၏ Fbric Inspection, Winding, Relexing ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
UZU
AATPR Industry Co,ltd
Email: uzu@aatpr.com
Web: www.uzu.com

Download (PDF, 9.89MB)

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔သည့္ ခ်ည္မွ်င္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
HUALON Corporation
Email: hualon@hcm.fpt.vn

Download (PDF, 16.02MB)

အိႏၵိယမွ Textiles ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
Balkrishna Textiles Pvt. Ltd
Email : bkexport@balkrishnatextiles.com
Web : www.balkrishnatextiles.com

Download (PDF, 6.63MB)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ နည္းပညာဆိုင္ရာ Software မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
Genuine Technology & Research Limited
Mr. Abu Hasnat
Manager – Business Development
Email: hasnat@gtrbd.com

Download (PDF, 9.24MB)

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထုတ္ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္သည့္ အပ္မ်ိဳးစံု ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

SCHMETZ
Mr. Shanker.J
General Manager
Email: schmetz@singnet.com.sg
Web: schmetz.com

Download (PDF, 5.09MB)

ထိုင္ဝမ္မွ Lables မ်ိဳးစံု ရက္လုပ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

Rose & Sons Co, ltd.
ဦးဟိန္းစိုး
Sales and Marketing
09 – 4210 91221
rosensonshj@gmail.com
ROSE & SONS Woven Labels Taiwan

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ဖဲျပားမ်ဳိးစံုႏွင့္ Tapes မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
SKY HEMMAY Pvt Ltd
Email : shplne@skyhemmay.com
Web: skyhemmay.com

Download (PDF, 2.75MB)

မေလးရွားႏိုင္ငံမွ Elastic webbing, Tape ႏွင့္ Lace မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
Uprise Elastic Webbing Sdn. Bhd.
Ms. Lena
Email: lena@uprise-elastic.com
Web: www.uprise-elastic.com
UPRISE Elastic Webbing

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ UZU အမွတ္တံဆိပ္ လုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
UZU
AATPR Industry Co,ltd
Email: uzu@aatpr.com
Web: www.uzu.com

Download (PDF, 2.73MB)

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးဝတ္ အဝတ္အထည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
Nantong Saihui International Trade Co, Ltd.
Mr. Chen Guangxi
Manager
Email: ygl@suihui.com
Web: www.saihui.com

Download (PDF, 5.85MB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm