ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲ ( ၂၀ ၾကိမ္ေျမာက္ ) ပုဂၢလိကက႑မွ တင္ျပခ်က္မ်ား

Written by  //  October 6, 2018  //  Monthly Vice-Presidential Meetings, UMFCCI News  //  No comments 

 

Download (PDF, 118KB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm