ႏွစ္သစ္ကူးနႈတ္ခြန္းဆက္စကားမ်ား

Written by  //  January 2, 2019  //  Notifications, UMFCCI News  //  No comments

 

၂၀၁၉ခုနစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ပါရွိသည့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ နာယက ဦးေအာင္ကိုဝင္းနွင့္ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းတုိ႔၏ နွစ္သစ္ကူးနႈတ္ခြန္းဆက္စကားမ်ားအား ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm