ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလွ်က္ …………………… smile emoticon ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Written by  //  December 31, 2015  //  Gallery, UMFCCI News

44297_654166878057489_6396795198415752310_n

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by