ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယ သမၼတ (၁) ဦးေဆာင္သာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲ ( ၁၄ ၾကိမ္ေျမာက္ ) ပုဂၢလိကက႑မွ တင္ျပခ်က္မ်ား

Written by  //  February 1, 2018  //  Monthly Vice-Presidential Meetings, UMFCCI News  //  No comments

၂၀၁၈၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁

(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ မေကြးတုိင္းနွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑၊ ျမဝတီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးက႑၊ ပုံႏွိပ္နွင့္ထုတ္ေဝေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑၊ စက္မႈဇုန္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ နွင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြက႑ တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္

 

ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယ သမၼတ (၁)မွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားစဥ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္မွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားစဥ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းမွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားစဥ္

 

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားစဥ္

 

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိန္လြင္မွ တင္ျပသည္။

၁။ ယခုထြက္ရွိေနသည့္ ပဲစင္းငံုမ်ားသည္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ သီးႏွံအရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ျပည္ပမွ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႕ မ်ားမ်ား၀ယ္ယူမႈမရွိျခင္းတုိ႕ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း
၂။ ပဲစင္းငံုေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအရံႈးေပၚေနမႈကို ကာမိေစရန္အတြက္ အစိုးရသက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ တိုက္ရိုက္၀ယ္ယူေပးႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးအေနအထား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း
၃။ ယခုႏွစ္တြင္ ပဲစင္းငံု ၁ ဧက ထြက္ႏႈန္းသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားေလာက္ မျပည့္မီေတာ့သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအေနျဖင့္ ေတာင္သူေတြအား စိုက္ပ်ိဳးေရးအဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားအား ေထာက္ပ့ံေပးရန္

 

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးကုန္သည္စက္မႈအသင္း ဥကၠဌ ဦးရဲထြဋ္ႏိုင္မွ တင္ျပသည္။

၁။ ကင္းမြန္ဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေလွဂရမ္၊ စက္ဂရမ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ငါးဖမ္းလိုင္စင္မ်ားမရရွိေသးသည့္အတြက္ ပင္လယ္ျပင္သို႕ထြက္ရန္အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း
၂။ ကင္းမြန္ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားသည္ တနသၤာရီတိုင္း ေရတပ္ စခန္းဌာနခ်ဳပ္၏ အေၾကာင္းၾကားစာအရ တရားမ၀င္ေလွမ်ား ဖမ္းဆီးမည္ဆိုပါက ယင္းလုပ္ငန္းျဖင့္ မွီခိုအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလုပ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ား ဘ၀အာမခံခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ငါးဖမ္းလုိင္စင္ မရရွိေသးသည့္ ကာလအတြင္း ပင္လယ္ျပင္သို႕ ငါးဖမ္း ထြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယာယီလိုင္စင္မ်ားရရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္
၃။ ထား၀ယ္၊ ျမိတ္၊ ေကာ့ေသာင္းတို႕တြင္ ေဒသခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဟိုတယ္၊ အပန္းေျဖစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ကမ္းေျခရွိသစ္ေတာေျမမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳရန္
၄။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတိုးတက္ဖို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏တတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ Kanchnaburi မွတဆင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို႕ ခရီးသြားမ်ား ၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ရန္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးအသင္းမွ တင္ျပထားေသာ Kanchanaburi ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အား ေမာင္ႏွမၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအျဖစ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
၅။ ထား၀ယ္ေရနက္စီမံကိန္းအား အစိုးရသစ္၏စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံကုန္သည္စက္မႈအသင္းမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္း၍ အႀကံျပဳေျပာဆိုခြင့္မ်ားေပးရန္

 

ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးက႑

 

 ျမန္မာႏိုင္ငံျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအသင္းကိုယ္စား ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုးမွ တင္ျပသည္။

၁။ ပို႕ကုန္တင္ပို႕မႈအေပၚ Withholding Tax 2% အား ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အႀကီးတန္းႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္း ကုမၸဏီမ်ားစုစုေပါင္း (၁၅၁၉) ဦး၏ စာရင္းတြင္မပါ၀င္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ (၂%) ဆက္လက္ေပးေဆာင္ေနရသျဖင့္ က်န္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚလည္း အခြန္ (၂%) ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

 

 

 

 

 

 

စက္မႈဇုန္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးက႑

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦး၀င္းႏိုင္ တင္ျပပါသည္။
၁။ စက္မႈဇုန္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ စက္မႈဇုန္ဥပေဒၾကမ္းမွာ ၾကန္႔ၾကာေနသည့္အတြက္ ဥပေဒအားနည္းမႈေၾကာင့္ ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈမရွိပါသျဖင့္ ဇုန္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့္ လက္ရွိလႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူရမည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တို႔အၾကား တိုက္ရိုက္ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ Focal ၀န္ၾကီးဌာန (သို႔) ဦးစီးဌာနအား ညွိႏႈိင္းသတ္မွတ္ေပးပါရန္

၂။ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း
လမ္းမ်ား အလြန္ပ်က္စီးေနျခင္း၊ ေရသန္႔ မရရွိႏိုင္ေသးျခင္း၊ လူမႈဖူလံုေရး ေဆးခန္း/ ေဆးရံု မရွိေသးျခင္း၊ စက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ အပိုထပ္ေဆာင္းယူနစ္ ၁၀ % အျပင္ ျမင္းေကာင္ေရေၾကးအား လစဥ္ေပးေဆာင္ေနရျခင္း၊ စည္းကမ္းမဲ့ က်ဴးေက်ာ္မ်ားေၾကာင့္ ေရစီးဆင္းမႈႏွင့္ လမ္းမ်ားဆိုးရြားလာျခင္း၊ လမ္းသမားအမည္ခံက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားက တဲထိုးပိတ္ဆို႔ေငြညွစ္ေနျခင္း
စသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသၾကီး စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕သည္ စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ အျမဲမျပတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ယႏၲယား (Mechanism) တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္

၃။ ျမန္မာ့ရိုးရာစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ FDA ေထာက္ခံခ်က္မရရွိေသးပဲ စည္ပင္၊ က်န္းမာေရးလိုင္စင္ျဖင့္သာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား FDA ေထာက္ခံခ်က္ရရွိႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

၄။ ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္၏ ပင္မ၀င္ေပါက္တြင္ ေစ်းသည္မ်ား၊ တရားမ၀င္ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီမ်ားႏွင့္ မွတ္တိုင္တြင္ ဆိုက္ရပ္ျခင္းမရွိေသာ YBS ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေပါက္ပိတ္ဆို႔ေနပါသျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

၅။ ျမန္မာ့စက္မႈဇုန္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း စက္မႈဇုန္ အမွတ္ (၂) ႏွင့္ ေအးသာယာစက္မႈဇုန္တို႔တြင္ လုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး အက်ံဳး၀င္လုပ္သားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕က ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေျမေနရာရရွိေရး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

၆။ ပခုကၠဴစက္မႈဇုန္ရွိ စက္ရံု အလုပ္ရံု အမ်ားစုသည္ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနျပီး၊ အလုပ္ရံုအခ်ိဳ႕မွာ ျမိဳ႕တြင္းသို႔ တရားမ၀င္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္အတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးလာျခင္း၊ ျမိဳ႕တြင္း လမ္းပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါသျဖင့္ စက္မႈဇုန္ ျပန္လည္စည္ကားလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္

 

ပုံနွိပ္နွင့္ထုတ္ေဝေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုံႏွိပ္ႏွင့္ထုတ္ေဝသူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးသူရိန္ေက်ာ္ တင္ျပပါသည္။
၁။ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းမွရရွိသည့္ဝင္ေငြြမွာ ပုံႏွိပ္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမွ ရရွိသည့္ဝင္ေငြအနည္းငယ္သာရရွိၿပီး ေပးေဆာင္ရသည့္ Witholding Tax 2 % ႏွင့္ Commercial Tax 5% ကို လုပ္ငန္းပမာဏ တစ္ခုလုံးအတြက္ ေပးေဆာင္ရသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈ အေပၚ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း မအပ္ႏွံေတာ့ျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း
၂။ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပုံႏွိပ္ခအတြက္ သက္ဆုိင္သည့္အခြန္မ်ားအား ေပးေဆာင္ႏုိင္သည့္ စနစ္ သတ္မွတ္ေပးပါရန္
၃။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ တင္ဒါမူဝါဒမ်ား ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ယင္းမူဝါဒမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိျခင္း၊ ဌာနမ်ားမွ ယင္းဝါဒမ်ားအား လုိက္နာမႈမရွိျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားအား လုိသလုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ အဂတိတရားမ်ားျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေနျခင္း၊ မမွ်တစြာ ဆုံးျဖတ္ေနျခင္း၊ မမွ်တစြာ ဆုံးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ သူမ်ားအား အေရးယူမႈမရွိျခင္း၊ တင္ဒါအာမခံေငြသတ္မွတ္ခ်က္ ႀကီးမားလြန္းေနျခင္း တို႔အား စိစစ္ေပးပါရန္
၄။ အစုိးရဌာနမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္ကို ဌာနအမ်ားစုတြင္ တိက်စြာ ရက္သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ား ၾကဳံေတြ႔ေနပါေၾကာင္း
၅။ အစုိးရဌာနမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးအစားအလုိက္ ၾကာျမင့္မည့္အခ်ိန္ကို လ်ာထားသတ္မွတ္ ေပးႏုိင္ပါရန္

 


လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Social Enterprise) ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ေရးက႑

ျမန္မာႏုိင္ငံလူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းႏို္င္ တင္ျပပါသည္။

၁။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Social Enterprise) သည္ ကနဦးအဆင့္တြင္ရွိေနျပီး ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္နွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာရန္ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း
၂။ နည္းပညာအေထာက္အပံ့နွင့္မူဝါဒပိုင္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္အခက္္အခဲရွိေနပါေၾကာင္း၊ DICA တြင္ မွတ္ပုံတင္ရန္ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိပါေၾကာင္း၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေရအတြက္ Incentive (e.g- Tax Exemption) မ်ား မရွိပါေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ရယူႏုိင္မႈ အခက္အခဲမ်ားရွိေနပါေၾကာင္းႏွင့္ ေရရွည္ေအာင္ျမင္တည္တံ့ႏုိင္ရန္အတြက္ နည္းပညာ ေငြးေရးေၾကးေရး အေထာက္အကူျပဳ နည္းပါးပါေၾကာင္း
၃။ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အရည္အေသြး ျမင့္တင္ေပးပါရန္
၄။ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈေဂဟစနစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေအာက္ပါမ႑ိဳင္(၆)ရပ္ကို အေျချပဳ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရနွင့္ ပုဂၢလိက႑တို႔ လက္တြဲပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္သြားရန္
• Policy (ေပၚလစီမ်ားေရးဆြဲျခင္း)
• Finance (ဘ႑ာေရး အကူအညီမ်ားေပးျခင္း)
• Culture (ယာဥ္ေက်းမႈတရပ္ တည္ေဆာက္ျခင္း)
• Supports (လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးျခင္း)
• Human Capital (လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
• Market (ေစ်းကြက္မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
၅။ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေမြးထုတ္ရန္ သင္တန္းမ်ားေပးႏုိင္သည့္ Business Centre တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ေျမေနရာစီစဥ္ေပးပါရန္ ထပ္မံတင္ျပခဲ့ပါသည္။

 

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြက႑

ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚလွဝတီတင္ျပပါသည္။
၁။ လက္ရွိတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအား ေပးအပ္သည့္ လုပ္အားခ ၃၆၀၀က်ပ္ အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိေသာ္လည္း ေပးနုိ္င္သည့္လုပ္ငန္းမွာ အင္မတန္နည္းပါး၍ အခ်ိန္ပိုပါက (၂)ဆေပးရျခင္း၊ တစ္ပတ္ကို အလုပ္ခ်ိန္ (၄၄)နာရီ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားရွိေနပါေၾကာင္း
၂။ ယခု ၄၈၀၀ က်ပ္ျဖင့္သတ္မွတ္လွ်င္ ပို၍ မေပးႏုိင္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မ်ားလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း (လက္ရွိဥပေဒမွာ ပိတ္ရက္မ်ားကိုပါ ေပးရပါေၾကာင္း)၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားလာျပီး လူငယ္မ်ား ႏုိင္ငံျခားသို႔ ထြက္ကုန္ပါေၾကာင္း၊ ခုိးဆိုးလုယက္မႈေတြမ်ားလာျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ တိုးတက္မႈကို အမ်ားၾကီး ေႏွာင့္ေႏွးေစႏုိင္ပါေၾကာင္း
၃။ ဥပေဒကို အရင္ဆုံးျပင္ဆင္ေပးေစခ်င္လုိပါေၾကာင္းနွင့္ ေနာက္မွ အနည္းဆုံးလစာကို သတ္မွတ္ေပးပါရန္

 

 

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm