ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ EU- ASEAN Business Council ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ
June 28, 2014

အာဆီယံစီးပြားေရးအႀကံေပးေကာင္စီ (ျမန္မာ) ကု ...

ျမန္မာ-ထုိင္း SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စီးပြားေရးေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပ
June 28, 2014

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ...

ေဟာင္ေကာင္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလာေရာက္ေတြ႕ဆုံ
June 28, 2014

ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ Hong Kong – Myanmar Chamber of Commerce (HKMCC) မွ ဥ ...

ASEAN Business Award Information Session က်င္းပ
June 28, 2014

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႕မွ စတင္၍ Online မွ ေလွ်ာက ...

Negotiating with Foreign Investors-Practical Advice for Myanmar Companies အခမ္းအနားက်င္းပ
June 27, 2014

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ...

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ EU- ASEAN Business Council ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ
June 25, 2014, No Comments

အာဆီယံစီးပြားေရးအႀကံေပးေကာင္စီ (ျမန္မာ) ကု ...

Check OUt the UMFCCI Website
June 13, 2014, No Comments

UMFCCI OFFICIAL WEBSITE This is the website of UMFCCI you can click and enter to check it out