ကြန္ပ်ဴတာ လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထုိးပြဲက်င္းပ
July 30, 2014, No Comments

တရုတ္ (ထုိင္ဝမ္)၊ Ministry of Economic Affairs မွ Minister Mr. Chia – Juch Chang ဥ ...

New Crossroads Asia မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားလာေရာက္ေတြ႔ဆုံ
July 30, 2014, No Comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ...

အာဆီယံေန႔ (Asean Day) အထိမ္းအမွတ္ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ
July 24, 2014

အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္ ႏွစ္စဥ္ ၾ ...

Sumitomo Mitsui Banking Corporation မွ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ
July 18, 2014

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) က ဦးေဆာင္၍ ဂ ...