ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ILO နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထုိးပြဲ က်င္းပ
July 18, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရရ ...

AEC 2015 : Challenges and Opportunity ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ
July 18, 2014, No Comments

ဇူလုိင္လ ၉ ၂၀၁၄ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျ ...

Money Minded သင္တန္းဖြင္႔ပြဲ က်င္းပ
July 18, 2014

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ...

“Orientation on Business Model Contest” ျပဳလုပ္မည္
July 16, 2014, No Comments

ကုန္သည္မ်ားနွင့္္စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ ...

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘရာဇီးသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ
July 15, 2014

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ...

Myanmar Ho Re Ca 2014 သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ
July 4, 2014

ထုိုင္းနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားအသင္း၊ ထိုင္းနိ ...

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ၿဗိတိန္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ
July 4, 2014

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ...

အႏုညာတ စီရင္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း (Arbitration) သိေကာင္းစရာ ေဟာေျပာပြဲက်င္းပ
July 2, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလ ...