ကုမၸဏီမ်ားသိရွိေစရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားျခင္းကိစၥ
September 29, 2015, No Comments

ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾ ...

India International Mega Trade Fair (IIMTF) ” သို႕ ပါဝင္ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားလာျခင္းကိစၥ။
September 29, 2015, No Comments

၁။ Bengal Chamber of Commerce and Industry (BCCI) ႏွင့္ G.S. Marketing Associates တို႔ ပူး ...

Indonesian Products , Tourism & Culture Exhibition ” သို႕ ပါဝင္ျပသရန္ ဖိတ္ၾကားလာျခင္းကိစၥ။
September 29, 2015, No Comments

၁။ အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္ဒ ...

2016 Fulbright US- ASEAN Visiting Scholarship Program ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း
September 23, 2015, No Comments

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ 2016 Fulbright U.S.- A ...