ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေပာာေျပာပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း
December 24, 2015, No Comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ...

“The 10th Kunming New Year Shopping Expo”သို႔ ဖိတ္ၾကားလာျခင္းကိစၥ။
December 16, 2015, No Comments

၁။ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ...

“SEOUL FOOD 2016” ျပပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားလာျခင္းကိစၥ။
December 16, 2015, No Comments

၁။ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ျမိဳ႕၊ COEX ခန ...