အိႏၵိယႏုိင္ငံသံအမတ္ၾကီးနွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ
May 17, 2016, No Comments

၂၀၁၆ခုနစ္ ေမ ၁၆ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေစမည့္ မ ...

Welcome Dinner of 7th Batch of UMFCCI-UTCC Global MBA က်င္းပ
May 17, 2016, No Comments

UMFCCI နွင့္ UTCC (University of Thai Chamber of Commere) တို႕ ပူေပါင္းဖြင့္ ...