ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသား စံုညီအစည္းအေဝးက်င္းပ

Written by  //  December 12, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments

ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၏ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ အမ်ိဳးသားဇာတ္ရံု၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အသင္းခ်ဳပ္၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သစ္အေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္၏ တာ၀န္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁) ရက္ေန႕မွစတင္၍ လႊဲေျပာင္းတာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ (၁) ႏွစ္တာကာလအတြင္းတြင္ ႏိုုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႕၏ အက်ိဳးစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ (၁၂) ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ပုဂၢလိကစီးပြားေရးက႑တြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း အစိုးရႏွင့္အတူ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ဖို႔ Private-Public-Patnership လုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္”ဟု အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းမွ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္ေသာ အငယ္စား၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (MSMEs)မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိေရး၊ နည္းပညာတိုးတက္ေရး၊ ေစ်းကြက္ရရွိေရးႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ ရရွိေရးတို႕အတြက္ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ မ်ားစြာမွီတည္လ်က္ရွိေနပါတယ္၊ ပုဂၢလိကက႑ စီးပြားေရး ၀န္းက်င္ႀကီးတစ္ခုလံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ညီေနာင္ အသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အသင္းခ်ဳပ္ၾကီးက ခုိင္မာတဲ့ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွသာ ခက္ခဲေနတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ အားလုံးလက္တြဲကာ တညီတညႊတ္တည္း ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ သြားၾကပါ” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွလည္း အမွာစကားတြင္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကို္ယ္စားျပဳသည့္ အႀကီးမားဆံုး အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ စီးပြားေရးက႑ႀကီးတြင္ ပါ၀င္ေနသျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအရ လုပ္ငန္းမ်ားကို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ ထိေရာက္စြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းတို႕ျဖင့္ ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

အသင္းခ်ဳပ္၏ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီအစည္းအေ၀းကို စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္) ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဴပ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာႏုိင္ငံတကာသံရံုးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသံမွဴးမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ အသင္းခ်ဳပ္နာယကႀကီးမ်ား၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm