ေမာ္ေတာ္ကားရွိသူမ်ားအတြက္ လက္လႊတ္မခံသင့္ေသာ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခု

Written by  //  September 24, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စက္မႈက႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အနာဂတ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေအာ္တိုစက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းနွင့္ ပါဝါလွ်ပ္စစ္ပိ္ုင္းဆိုင္ရာျပပြဲၾကီးကို စက္တင္ဘာလ(၂၉)ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ(၃) ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ တပ္မေတာ္ခန္းမ၌ စည္းကားသိုက္ျမွဳိက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယမန္ေန႔က Park Royal Hotel ၌ အၾကိဳ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Auto Expo Myanmar 2016 ျပပြဲၾကီးတြင္ ေအာ္တိုပတ္စ္ အစိတ္အပို္င္းမ်ား၊ အင္ဂ်င္ပို္င္းဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပဳျပင္မႈနွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရနံဆီနွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုင္းဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ဆုိင္ရာ အပိုပစၥည္းမ်ား၊ မီးအားျမွင့္စက္မ်ား၊ ဝါယာၾကိဳးမ်ားနွင့္ စြမ္းအင္သုံးပစၥည္း ကိရိယာမ်ား အစရွိသည့္ ပစၥည္းအမ်ိိဳးအစား အစုံအလင္တို႔ကို ခင္းက်င္း ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

Power Myanmar 2016 ျပပြဲၾကီးကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ပါဝါကြန္ရက္အေၾကာင္းကို ထည့္သြင္း ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတြင္ ၾကိမ္နွဳန္းတို္င္း စက္ကိရိယာမ်ား၊ မီးအားျမွင့္စက္မ်ား ၊ ဘက္ထရီမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ခဲ၊ ဓာတ္အားသြင္းေသာ ကိရိယာ၊ ေမာ္ဂ်ဴးမ်ား၊ ဗို႔အားေလ်ာ့သုံးဝါယာၾကိဳးမ်ား၊ သယ္ယူူရ လြယ္ကူေသာ ၊ အလြယ္တကူတပ္ဆင္၍ရေသာ ေကဘယ္ၾကိဳးမ်ားနွင့္ မီးအားျမွင့္စက္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဤျပပြဲၾကီးတြင္ ဂ်ပန္၊ကုိးရီးယား၊ တရုတ္၊ဗီယက္နမ္၊ စကၤာပူ၊ အိႏၵိယ၊ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ (R.O.C) အစရွိသည့္ (၁၀)ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း (၁၂၀) ေက်ာ္မွ ျပခန္းေပါင္း (၁၅၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ခင္က်င္းျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားရွိသူမ်ားအတြက္ လက္လႊတ္မခံသင့္ေသာ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း” သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႔မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
01

ယင္းျပပြဲၾကီးကို TWTC (Taipei World Trade Center Co.,Ltd) ၊ Yokers Trade & Marketing Service Co.,Ltd တို႔မွ စီစဥ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး ၊ ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္္(UMFCCI)၊ MIA ၊ MAMDA ၊ AGTI တို႔အားျဖည့္ ကူညီမႈျဖင့္ စည္းကားသိုက္ျမွုိုဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
“လာမည့္ ၂၀၃၀ ခုနစ္တြင္ ျမန္မာတစ္နုိ္င္ငံလုံး အစိုးရမီး လွ်ပ္စစ္မီးလင္းစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္လာနုိင္ေစရန္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္၊ ထိုင္ဝမ္ဘက္မွလဲ အေကာင္းဆုံး နည္းပညာမ်ားနွင့္ ကိရိယာမ်ား ကို ကူညီေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ အသင့္ေစာင့္ၾကိဳလၽွက္ရွိပါေၾကာင္း “Taiwan Trade Center ရန္ကုန္ရုံးခြဲမွ ဒါရုိက္တာ ျဖစ္သူ Michael Yeh မွ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

1

ယခုက်င္းပမည့္ေအာ္တုိျမန္မာႏွင့္ပါဝါျမန္မာျပပြဲၾကီးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ႏုိင္ျပီး ရင္းနွီး ျမွဳပ္နွံမႈေပါင္း US Dollar ၂၄ မီလီယံမွ်ရရွိႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm