လွ်ပ္စစ္အေျခခံသက္ေမြးပညာ သင္တန္းအေၾကာင္း

Written by  //  July 5, 2017  //  FAQs  //  No comments

လွ်ပ္စစ္အေျခခံသက္ေမြးပညာ သင္တန္းကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ Schneider Electric တို႔ ပူးေပါင္းျပီး Technical Vocational
Education Training Unit သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ FAQ ကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
အေသးစိတ္သိခ်င္ရင္ေတာ့ ေဒၚသီရိႏုိင္ (သင္တန္းေက်ာင္းတာ၀န္ခံ):(+95) 1 231 4344 ~ 49 (Ext: 107),(+95) 9 430 89 686, tvet.umfcci2014@gmail.com ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

ေမး – ဘယ္ေတာ့ဖြင့္မလဲ
ေျဖ – လွ်ပ္စစ္အေျခခံသက္ေမြးပညာသင္တန္း ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္

ေမး – ဘယ္ေနရာမွာလဲ
ေျဖ – အမွတ္ ၂၉ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ (စိန္ဂြ်န္းမွတ္တိုင္)အနီး ကုန္သည္/ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ မွာပါ

ေမး – ဘယ္အခ်ိန္လဲ

ေျဖ – စေန တနဂၤေႏြ မနက္ ၉ နာရီကေန ညေန ၄ နာရီအထိပါ

ေမး – ပညာအရည္အခ်င္း ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားလဲ
ေျဖ – အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ ဘြဲ႔ရ AGTI B- Tech BE ေတြပါ

ေမး – ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ
ေျဖ – ၃ လပါ

ေမး – သင္တန္းေၾကးဘယ္ေလာက္လဲ
ေျဖ – ၃ သိန္းပါ

ေမး – ဘာေတြသင္ေပးမွာလဲ

ေျဖ – လ်ွပ္စစ္အေျခခံ ပစၥည္း ကိရိယာ အေခၚအေဝၚ /ေျမစိုက္ႀကိဳးခ်နည္း (earthing)/ အိမ္တြင္းဝါယာရင္းဆင္နည္း ( internal wiring installation)/ေမာ္တာဆင္နည္း/ ေမာ္တာကြန္ထရိုး(motor control)/ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္နည္း ( estimate cost)/ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး (safety)/ လ်ွပ္စစ္ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း / နည္းဥပေဒ / transformer / UPS ဗဟုသုတ/ အျခားအိမ္တြင္းသံုးပစၥည္းျပင္ျခင္ စသည္တို႔ စာေတြ႔ လက္ေတြ႔သင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ရွင့္ (သီအိုရီ ၃၀ % /လက္ေတြ႔ ၇၀ %)

ေမး – ဘယ္သူေတြရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္လဲ
ေျဖ – ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ နဲ႔ Schneider Electric ပါ
ယင္းအျပင္ အသင္းခ်ဳပ္မွဖြင့္လွစ္ေသာ လ်ွပ္စစ္သင္တန္း ျပီးေျမာက္ပါက အသင္းခ်ဳပ္ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ၆ လ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳယူျပီး ေျဖဆိုခြင့္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ရွင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား EI လက္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္

ေမး – ဘယ္သူေတြသင္ေပးမွာလဲ
ေျဖ – ကိုယ္ပိုင္လ်ွပ္စစ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ လုပ္ငန္းရွင္ဆရာမ်ား Schneider မွဆရာမ်ားႏွင့္ EI ဆရာမ်ားမွ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ ( ဆရာေတြရဲ႕ ဖုန္းနပတ္ေတြ ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္)

ေမး – ေလ်ာက္လႊာတင္လို႔ရျပီလား
ေျဖ – ရပါျပီရွင့္ လူဦးေရ ၂၀ ဦးသာ သတ္မွတ္ထားလို႔ ဒီတပတ္အတြင္း လာေလွ်ာက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္

ေမး – ေလ်ွာက္လႊာပိတ္မဲ႔ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ကေကာ

ေျဖ – ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ေန႔ပါ

ေမး – ေလ်ွာက္လႊာလာတင္ရင္ ဘာေတြ လိုမလဲ

ေျဖ – မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ / ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံခ်က္/ လိုင္စင္ဓာတ္ပံု ၃ ပံု လိုပါမယ္

ေမး – သင္တန္းကာလအတြင္း ဘာေတြလုပ္ရေသးလဲ

ေျဖ – Site Visit နဲ႔ On Job Training ရွိပါတယ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm