နယ္သာလန္-ျမန္မာ စီးပြားေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ

Written by  //  May 30, 2017  //  Business Matching, UpComing Events  //  No comments

နယ္သာလန္သံရံုး (ရန္ကုန္) မွ ႀကီးမွဴး၍ Netherlands Trade Mission အဖြဲ႕ဝင္ (၁၂) ဦးခန္႔ပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ပထမပတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီး့ျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) နံနက္ ၉း၃၀ နာရီတြင္ စတုတၳထပ္၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္္ IT Software ႏွင့္Hardware ဝန္ေဆာင္မႈ၊ Engineering Consulting၊ wastewater treatment ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳလုပ္ငန္း၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ သံထည္ပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ ေရေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး၊ Port Development၊ Shipping ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာ၊ ငါးႏွင့္ ပုဇြန္ေရာင္းဝယ္ေရးလုုပ္ငန္း၊ ကားအပိုပစၥည္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ကိရိယာလုပ္ငန္း၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး သံုးပစၥည္းထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း (banknote, postal stamps, fiscal stamps, Visa sticker) အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ One-on-One Business Matching ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

Business Matching သို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ တက္ေရာက္မည့္ ပုဂၢိိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္းကို ပူးတြဲ Registration Form တြင္ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၁- ၂၃၁၄၃၄၄~ ၄၉ လိုင္းခြဲ- ၃၁၁၊ ၁၂၀ ႏွင့္ အီးေမးလ္ – ird@umfcci.com.mm သို႔ ၆.၆.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။​

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္
Registration Form

Download (PDF, 147KB)

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm