“ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ စက္တင္ဘာလ လစဥ္ပညာရွင္မ်ား ေဟာေျပာပြဲ”
August 29, 2018, No Comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္ စာရင္းအင္ ...

Seminar on Trade Finance
November 25, 2017, No Comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ကိုရီးယားႏို ...

Myanmar Business Competition 2016 သို႔ စိတ္ဝင္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္
November 16, 2016, No Comments

Myanmar Business Competition 2016ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ...