အခမ္းနားဆုံးေသာ ဗီယက္နမ္ကုန္စည္ျပပြဲၾကီး မၾကာခင္က်င္းပမည္
December 13, 2016, No Comments

ဗီယက္နမ္ႏုိ္င္ငံမွ ျပသခဲ့ေသာ ကုန္စည္ျပပြဲ ...

The 11th Cambodia Import-Export & One Province One Products ျပပြဲ တက္ေရာက္ရန္ကိစၥ
November 15, 2016, No Comments

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ ...

19th Brunei Consumer Fair” ျပပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ျပသနုိင္
October 17, 2016, No Comments

ဘရူႏိုင္းဒါရူဆလမ္ႏိုင္ငံ၊ ဘန္ဒါဆရီဘီဂါ၀န ...

ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး ရယူႏိုင္
October 7, 2016, No Comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ အ ...

The 4th Macau Travel(Industry)Expo 2016 ဖိတ္ၾကားျခင္းကိစၥ။
July 28, 2016, No Comments

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ် ...