ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အၾကံျပဳတင္ျပ

Written by  //  June 23, 2017  //  Monthly Vice-Presidential Meetings  //  No comments

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၃

တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားအား တရုတ္ႏိုင္ငံက ပိတ္သိ္မ္းစိစစ္ေနျခင္းကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အၾကံျပဳ တင္ျပခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေလာင္းကစား စသည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ားအား စိစစ္အေရးယူရန္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ ဘဏ္ေငြစာရင္း ၃၀၀ ေက်ာ္အား တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ပိတ္သိမ္းခဲ့ရာ ျမန္မာကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးၾကပ္တည္းမႈ အခက္အခဲကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္သူ အသင္းခ်ဳပ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလွဦးက တင္ျပသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်လာႏိုင္သျဖင့္ တရားဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားအား အျမန္ဆံုးျပန္လည္အသံုးျပဳခြင့္ရရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေပးပါရန္ ဦးလွဦးက တင္ျပခဲ့သည္။

မူဆယ္-နမ့္ခမ္းနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္သည္မ်ားအသင္း ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းစံမိန္းက အသင္းအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေရႊလီျမိဳ႕ဒုတိယျမိဳ႕ေတာ္ဝန္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးစားေနေၾကာင္း နွင့္ “ပံုမွန္ အေကာင့္ပိတ္ခံရရင္ေတာ့ ၃ လ ကေန ၆ လ အထိၾကာမွ ျပန္ရတယ္။ ၃ လ ေလာက္မၾကာေအာင္ အျမန္ဆံုးျပန္ဖြင့္ေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးထားတာရွိပါတယ္” ဟု ဦးစိုင္းစံမိန္းက တင္ျပသည္။

အေရးယူသင့္သူမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူေစျပီး၊ ရိုးရိုးသားသား ေဆာင္ရြက္တဲ့သူေတြအတြက္ အျမန္ဆံုး စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တရုတ္သံမွဴးႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆံု ညွိႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက တင္ျပသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မူဆယ္-နမ့္ခမ္းအသင္းႏွင့္ ပူူးေပါင္းကာ ျမန္မာကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားအား စာရင္းျပဳစုျပီး တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအစိုးရသို႔ တရုတ္သံရံုးမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နွင့္ စာရင္းပါ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားအား ဦးစားေပးစစ္ေဆးကာ ျပစ္မႈကင္းရွင္းပါက အျမန္ဆံုးျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစိုးရထံသုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပမည္ဟု တရုတ္သံရံုးမွ Minister Counsellor က ေျပာခဲ့ေၾကာင္း အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားကူူးသန္းဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈအနည္းငယ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း၊ အျခားကုန္စည္မ်ားတင္ပို႔မႈ ပံုမွန္ပမာဏျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေနျပီဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ယခုကုန္သြယ္မႈ ပံုမွန္ျပန္လည္ပတ္ေနေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ား ပိတ္သိမ္းခံရျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္းနွင့္ “အစိုးရအေနနဲ႔ အေကာင့္ေတြျပန္ဖြင့္ေပးဖို႔ အင္းတိုက္အားတိုက္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၏ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးကို အဓိကက႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး၊ ပုဂၢလိကက႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တရုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒအား ညွိႏႈိင္းေပးရန္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တန္ဖိုးအရေရာ၊ တရားဝင္မႈအရပါ မွ်တသည့္ ကုန္သြယ္မႈရဖို႔ ညွိႏႈိင္းသြားမည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm