ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား MPU စနစ္သို႕ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အား ေလ့လာႏိုင္

Written by  //  May 23, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈကို Myanmar Payment Union (MPU) စနစ္သို႕ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ကေမာၻဇဘဏ္ႏွင့္ Information Matrix ကုမၸဏီတို႕မွ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ရွင္းလင္းပြဲအား ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

MPU စနစ္ကို ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ျမ၀တီႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္သံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို POS (Point of Sales) Device မ်ားႏွင့္ Online (e-Commerce) ေပၚမွတစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္ေငြေပးေခ်ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ MPU စနစ္ကို အသံုးျပဳရာ၌ MPU အဖြဲ႕၀င္ဘဏ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘဏ္ (၂၃) ဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား၍ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ MPU စနစ္ႏွင့္ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ား၊ အသံုးျပဳနည္းမ်ားကို Myanmar Payment Union ၏ CEO ဦးေဇာ္လင္းထြဋ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးခိုင္၀င္းတို႕မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့၍ အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါ Presentation တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းတို႕မွ တက္ေရာက္ကာ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ Information Matrix ကုမၸဏီ မွ ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္စိုးမင္းႏွင့္ ကေမာၻဇဘဏ္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ အႀကီးတန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးတို႕မွ e-Commerce Online Payment စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

Presentation

Download (PDF, 1.9MB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm