ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကူညီပံ့ပိုးေပးႏုိင္ပါသည္——–

Written by  //  July 12, 2018  //  Advertisement, Notifications, Press Releases, Publications


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) သည္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ကာ မၾကာမီ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္သို႕ ေရာက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္အခမ္းအနားႀကီးအား အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ နာယကအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ညီေနာင္ အသင္းမ်ား၊ အသင္းသူအသင္းသားအေပါင္းႏွင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ အသင္းခ်ဳပ္ကို Burmese chamber of Commerce (BCC) အမည္ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္မွ အစျပဳ၍ UMFCCI ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္အထိ အသင္းခ်ဳပ္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအားစုစည္း၍ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းခဲ့မႈမ်ား၊ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားပါရွိသည့္ ႏွစ္(၁၀၀) ျပည့္ဗီဒီယို ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ရန္နွင့္ နွစ္(၁၀၀)ျပည့္ မဂၢဇင္းထုတ္ေဝရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိခဲ့ေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားပါက မိမိတို႕စုေဆာင္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား စသည္တို႕ကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သို႔ ေခတၱငွားရမ္း ျခင္းျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္—

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးရာဌာန
ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၁- ၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉ (လိုင္းခြဲ – ၁၃၅ ၊ ၃၂၃)၊ ၀၉-၄၅၀၂၀၀၆၄၀
အီးေမးလ္ – pr@umfcci.com.mm

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by