ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်တွင် COVID-19 သက်ရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား COVID-19 Fund မှထုတ်ပေးမည့်ချေးငွေများ စတင်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။

ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်တွင် COVID-19 သက်ရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား COVID-19 Fund မှထုတ်ပေးမည့်ချေးငွေများ စတင်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။

၁။      ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်သည် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အတူလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ  COVID-19 ကြောင့် လတ်တလော စီးပွားရေးထိခိုက်မှုအများဆုံးခံစားရသည့်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများအား COVID-19 Fund မှ ချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။       အဆိုပါချေးငွေကို ဦးစားပေးကုစားရမည့် ကဏ္ဍများတွင်အကျုံးဝင်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အတိုးနှုန်း၁ရာခိုင်နှုန်း၊ ချေးငွေကာလတစ်နှစ်သတ်မှတ်၍ ချေးငွေ ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ရာ ဉီးစားပေးကုစားရမည့် ကဏ္ဍများရှိ ပူးတွဲပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ချေးငွေများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

၃။      လျှောက်လွှာများကို၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လ၃၀ရက်နေ့မှ ဧပြီလ၉ရက်နေ့အတွင်း နေ့စဉ် နံနက် ၀၉:၃၀ မှ ညနေ ၀၄:၃၀ အချိန်အတွင်း ပူးတွဲဖော်ပြပါ နေရာများ၌ လက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက် ဖြစ်သည့် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဧပြီလ၉ရက်နေ့အထိနောက်ဆုံး ထား လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

၄။      COVID-19ကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိနေသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

 

လျှောက်လွှာများကို ပူးတွဲပါရုံးဌာနများနှင့်Website အသီးသီးတွင် ရယူနိုင်ပါသည်.

 

 သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ Link နှင့် လျှောက်လွှာများ - https://bit.ly/3bBJqj4

 

ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက

ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်

၀၁ - ၂၃၀၂၄၈၅

၀၁ - ၂၃၀၁၅၆၂

covid-19@umfcci.com.mm

www.umfcci.com.mm

Back