စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဌ
-ဦးရဲမင်းအောင် (VP)
ဒုတိယဥက္ကဌ
-
အတွင်းရေးမှူး
-ဦးသတိုးဟိန်း (JSG)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
-

 

ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်

၁။    ကုန်သည်/စက်မှုအသင်းချုပ်အသင်းဝင်များ၊ ညီနောင်အသင်းများ၏ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် အစိုးရအဖွဲ့နှင့်လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်အသီးသီးနှင့်လည်းကောင်း၊ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်။

၂။   စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလားအလာများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကို စနစ်တကျဖော်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့ တိုးတက်ပေါ်ပေါက်လာစေရန်။

၃။   စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများ စိန်ခေါ်မှုများ၊ အဟန့်အတားများအပေါ် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက်တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းအဖြေရှာကူညီပေးရန်။

၄။   ထုတ်လုပ်သူတောင်သူလယ်သမားများ အပါအဝင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသူ (Stakeholders) များအတွက် ငွေကြေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လက်လှမ်းမှီမှု (Access to Finance) အပေါ် နိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်များ၊ ဘဏ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ စသော သက်ဆိုင်သည့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်။

၅။   မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကာလတို၊ ကာလလတ်၊ ကာလရှည် စီမံကိန်းများ Plan များရေးဆွဲလျက် ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ ညီနောင်အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်။

 

Back