စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

ဥက္ကဌ        
ဒေါက်တာအောင်သိန်း (JSG)

ဒုတိယဥက္ကဌ
ဒေါက်တာခင်မောင်ဦး

အတွင်းရေးမှူး
ဦးစိုးမိုးအောင်

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး


 

ရည်ရွယ်ချက်

    စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်- 

 

Back