မူဝါဒရေးရာတင်ပြရေးနှင့် သုတေသနကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးဝေဖြိုး (Auditor)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ


အတွင်းရေးမှူး
    

             

ရည်ရွယ်ချက်

    သုတေသနနှင့် မူဝါဒရေးရာ ထောက်ခံတင်ပြရေး ကော်မတီကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍအတွက် Stakeholder အားလုံးပါဝင်ပြီး  ဘက်လိုက်မှုမရှိသော ပကတိအခြေအနေနှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် အချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံသည့် မူဝါဒများရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပြောဆိုတင်ပြရန်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချ ရသော သတင်းအချက်အလက်စုစည်းရာ Information Center တည်ထောင်ရန်-

 

ကော်မတီတတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး -  https://bit.ly/321UK6i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back