မြန်မာအနုညာတဗဟိုဌာန(Myanmar Arbitration Centre-MAC)

 

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနုညာတဖြေရှင်းနည်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ

ရက်နေ့တွင် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဥပဒေကို ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။

 

ကုန်သည်စက်မှုအသင်း ချုပ်သည်လည်း အနုညာတ ဖြေရှင်းနည်းကို အားပေးသည့်

အနေဖြင့်မြန်မာအနုညာ စီရင် ဆုံးဖြတ် ခြင်းဗဟိုဌာန” Myanmar Arbitration Centre

(MAC) ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဥပဒေ (၂၀၁၆)

အတိုင်းလိုက်နာ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စတည်ထည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

 

စင်တာသည် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှု (Commercial Dispute ) ကို ဦးစားပေး၍

နှစ်ဖက် အငြင်းပွားသူများ အကြားစေ့စပ် ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေပေးသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်

စင်တာအဖြစ်ရပ်တည် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

မြန်မာအနုညာတဗဟိုဌာနသည် ကုန်သွယ်စီးပွားဖက်များ အချင်းချင်း ချစ်ကြည်

ရင်းနှီးမှု မပျက် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်၍ လုပ်ကိုင် နိုင်ကြ စေရန်၊

နှစ်ဖက် အငြင်းပွားသူ များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လျို့ဝှက်ချက်များ မထိခိုက်စေရန်၊

နိုင်ငံတကာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လိုသူများ အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်လာပါက ပြည်တွင်း၌

ဖြေရှင်းနိုင် ခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လိုသူများ၏ အားကိုး

အားထားရသော စင်တာဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်များချုပ်ဆိုရာ၌

Arbi tration Clause တွင် ၂၀၁၆ မြန်မာအနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဥပဒေ၊ Myanmar

Governing Law ဖြင့် မြန်မာအနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဗဟိုဌာန MAC (ရန်ကုန်)တွင်

ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

 

စင်တာသို့လာရောက် ဖြေရှင်းမည့်ကိစ္စများတွင် လျှောက်ထားသူ

နှစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အ တွက် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက်ကျွမ်းကျင်သော

Arbitratorများကို လျှောက်ထား သူ၏ အမှုကိစ္စရပ်ပေါ်မူတည်၍ လိုအပ်သော ခုံသမာဓိ

များရှာဖွေ ပေးခြင်း၊ ခုံသမာဓိတရားသူ ကြီး(Empiror)ပုဂ္ဂိုလ် ခန့်နိုင်ရေး တို့ကို

စိစစ်ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

 

 စင်တာသည် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ခုံသမာဓိ

သင်တန်းများ ကို ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပြီး သင်တန်းသား စုစုပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကို

မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းသားများ ခုံသမာဓိအတွေ့အကြုံ

ရရှိစေရန်အတွက် ၁၈-၁၂-၂၀၂၂ တွင် Moot Tribunal Demonstration

သရုပ်ပြခုံရုံးကို ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာအနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဗဟိုဌာန ကို အမှတ် ၂၉

မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လွှာ၊ အခန်း ၈၀၁၊ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၌

ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိပြီး၊ စင်တာ၏ ရည်ရွယ် ချက်များ ရည်မှန်းချက်များ အထ

မြောက်အောင်မြင်စေခြင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ

ကူညီရာရောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

 

 

 

Back