စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများ ညှိနှိုင်းဖျန်‌ဖြေ‌ရေးလုပ်ငန်း

 

 

ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်တွင် စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများညှိနှိုင်းဖျန်‌ဖြေ‌ရေး လုပ်ငန်း‌ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း၍ စီးပွား‌ရေးနှင့် သက်ဆိုင်‌သော အငြင်းပွားမှုများကို အဓိကထားကူညီ ‌ဖြေရှင်း‌ပေးလျက် ရှိပါသည်။ ပြည်တွင်း တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များအား ဝန်‌ဆောင်မှုအဖြစ် အကာအကွယ် ‌ပေး‌ဖြေရှင်း‌ပေးလျက် ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံခြားမိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြား အသင်းအဖွဲ့ CCI များနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုလုပ်ကိုင်‌နေကြ‌သော စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာ တွင်‌တွေ့ကြုံ လာ‌သော ‌ရောင်းမှား ဝယ်မှားကိစ္စရပ်များတွင် ‌ကော်မတီ၏‌ပေါ်လစီ၊ မူဝါဒ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း များဖြင့် နှစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်များ ‌ပြေလည်သည်အထိ နစ်နာမှု နည်းပါး ‌စေရန် ကိုင်တွယ်‌ဖြေရှင်း ‌ပေးလျက် ရှိပါသည်။

Back