နယ်စပ်ဒေသ ကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဌ
-ဦးလှဦး (CEC)
ဒုတိယဥက္ကဌ
-ဦးမျိုးသန့် (JSG),ဒေါ်သင်းသင်းမြတ် (EC)
အတွင်းရေးမှူး
-ဦးအေးလွင် (CEC)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
-ဦးဦးဘိုးသိန်း (EC)
Back