ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝသယံဇာတ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဌ
-ဒေါက်တာမျိုးသက်
ဒုတိယဥက္ကဌ
-
အတွင်းရေးမှူး
-ဦးရဲမင်းအောင်(VP)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
-
Back