စီးပွားရေးသုတေသန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဌ
-ဦးအောင်ခင်မြင့် (JSG)
ဒုတိယဥက္ကဌ
-
အတွင်းရေးမှူး
-ဦးမိုးကျော် (CEC)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
-
Back