လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါက်တာမျိုးသက် (Vice President)

ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
ဦးကျော်ဒေဝ (JSG) ၊ ဦးအောင်ကြည်စိုး (Joint Auditor)

အတွင်းရေးမှူး
ဦးချိုသီရိမောင် (CEC)

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး

 

ရည်ရွယ်ချက်

 လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကို ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးအဝန်းအဝိုင်းတစ်ရပ်လုံးအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပညာရေးကဏ္ဍချိတ်ဆက်နိုင်မည့် Internship Program များနှင့် Industry-School Partnership အစီအစဉ်များပေါ်ပေါက်လာရေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ TVET ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးလာရေးအတွက် Private-Public-Partnership ပုံစံဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အနာဂါတ်တွင်လိုအပ်လာမည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရထံ တင်ပြသွားရန် -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ (၂/၂၀၂၃) အစည်းအဝေး ကျင်းပ

https://shorturl.at/kxZ13

 လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ (၅/၂၀၂၃)ကျင်းပ

-https://bit.ly/3MJe2El

Back