လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဌ
-ဒေါက်တာမျိုးသက် (VP)
ဒုတိယဥက္ကဌ
-
အတွင်းရေးမှူး
-ဦးကျော်ဒေဝ(JSG)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
-ဒေါ်ချိုသီရိမောင် (Member)
Back