Information and Communication Technology Committee

ဥက္ကဌ
-ဦးသောင်းတင် (VP)
ဒုတိယဥက္ကဌ
-
အတွင်းရေးမှူး
-ဦးဇေယျသူရမွန် (EC)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
-
Back