နိုင်ငံတကာရေးရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဌ
-ဒေါက်တာမောင်မောင်လေး (VP)
ဒုတိယဥက္ကဌ
-ဦးမိုးကျော် (CEC)
အတွင်းရေးမှူး
-ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ် (JSG)
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
-
Back