နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီ

ဥက္ကဌ        
ဒေါက်တာမောင်မောင်လေး (Vice President)

ဒုတိယဥက္ကဌ
ဦးမိုးကျော်၊ ဒေါက်တာဝင်းစည်သူ

အတွင်းရေးမှူး
ဒေါ်ခိုင်ဇော်

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး


 

ရည်ရွယ်ချက်

    နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီကို ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးရန်၊ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တွန်းအားပေးရန်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးကောင်စီများသို့ ကိုယ်စားပြုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ညီနောင်အသင်းများကို နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး အသိုက်အဝန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန်-

 

Back